Regulament Iulius Mall

Home » Regulament Iulius Mall

Regulamentul Pentru Vizitatori - IULIUS MALL SUCEAVA
 

Iulius Mall Suceava („Mall-ul”) reprezintă domeniu privat, în care se aplică legislaţia învigoare, iar acest Regulament se aplică tuturor vizitatorilor Mall-ului, în toate zoneleacestuia inclusiv, dar fără se limita la: interiorul și exteriorul Mall-ului, parcarea, aleilede acces adiacente Mall-ului. Intrarea în Iulius Mall Suceava înseamnă acceptareaprevederilor prezentului regulament.
 

Din dorința de a asigura tuturor clienților o experiență plăcută și sigură, Managementul Mall-ului a elaboratprezentul Regulament. Iulius Mall Suceava îșirezervă dreptul de a-și selecta vizitatorii, de a interzice accesul sau de a conduce înafara Mall-ului pe aceia care încalcă prevederile acestui Regulament. Vizitatorii sunt răspunzători pentru daunele directe și indirecte cauzate pe spațiile Mall- ului, proprietarului, chiriașilor, angajaților, vizitatorilor și partenerilor Mall-ului și/sauoricăror alți terți.
 

Programul Iulius Mall Suceava este 10.00 – 22.00, exceptție făcând locațiile cu program special care sunt comunicate pe website-ul Mall-ului. Programul de funcționare poatevaria în perioada sărbătorilor legale și poate fi modificat de către Managementul Mall-ului, fiind comunicat clienților prin intermediul website-ului și/sau altor mijloace fizice(afișe, pliante).
 

Reguli de comportament în Iulius Mall Suceava:
 

1. Acces

 

2. Ținută și comportament

 

3. Obiecte permise/interzise
4. Bagaje

 

5. Supraveghere video și înregistrări, sesiuni foto- video

 

6. Activități diverse

Orice alte activități în afara vizitării și/sau a utilizării normale a facilităților oferite de Iulius Mall Suceava cum ar fi dar fără a se limita la: acțiuni publicitare (distribuție de flyere, amplasare de afișe, semnalistică, bannere ori alte forme de semnalizare, difuzarea de spoturi audio ori video), interpelarea vizitatorilor, oferirea de mostre oriinvitații, organizarea și desfășurarea de evenimente, spectacole, reprezentanții artistice, concerte, flash-mobs, cercetări de piață, chestionare, strângeri de fonduri, campaniielectorale, pot avea loc doar cu informarea și acordul expres al Managementului. Mai multe informații pot fi obținute la Centrul Informațional.

 

7. Parcarea


Prezentul Regulament poate fi modificat și completat de Managementul Iulius Mall Suceavaoricând consideră necesar.

STAI CONECTAT
Stai conectat
Stai conectat
Stai conectat
NEWSLETTER
Facebook TikTok Instagram
© Copyright 2024 Iulius Mall,
Web design by Royalty
Shopping
Dining
Entertainment
Servicii
Evenimente
Noutăți
Harta
Contact